Een 72-jarige man op klompen op de trap voor zijn zeer bouwvallige huis in de Jodenbuurt in 1916.