Deze foto van een jonge conducteur van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (ZNSM) uit 1931/1932 is opgeknapt en ingekleurd. De jongeman, genaamd Bedaf, geboren tussen 1920 en 1922 en overleden in 1935.